Thứ Năm, 03/05/2018

23273337394944

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 36.846.222.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●136.846.222.000đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1130500.000đ
Giải ba○○○2329750.000đ