Thứ Bảy, 03/03/2018

04103237475249

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 332.230.461.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.581.162.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0332.230.461.150đ
Jackpot 2○○○○○●06.581.162.350đ
Giải nhất○○○○○2940.000.000đ
Giải nhì○○○○1182500.000đ
Giải ba○○○2564850.000đ