Thứ Bảy, 03/02/2018

12294248545518

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 23.238.831.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●211.619.415.750đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○1505500.000đ
Giải ba○○○3274350.000đ