Thứ Năm, 02/12/2021

06232831444814

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 157.547.327.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.997.782.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0157.547.327.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.997.782.500đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○1127500.000đ
Giải ba○○○2451650.000đ