Thứ Bảy, 02/12/2017

09374550535440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 130.389.001.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.686.711.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0130.389.001.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.686.711.600đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○696500.000đ
Giải ba○○○1527150.000đ