Thứ Bảy, 02/10/2021

05062226495132

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 65.583.214.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.608.293.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○065.583.214.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.608.293.000đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○437500.000đ
Giải ba○○○895850.000đ