Thứ Bảy, 02/06/2018

05071722323306

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.421.556.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.187.946.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○140.421.556.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.187.946.750đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○503500.000đ
Giải ba○○○1116750.000đ