Thứ Năm, 02/01/2020

12142629334050

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.639.141.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.374.695.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0108.639.141.150đ
Jackpot 2○○○○○●04.374.695.250đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○920500.000đ
Giải ba○○○1939250.000đ