Thứ Năm, 01/11/2018

03111542445441

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.839.102.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.660.526.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○032.839.102.200đ
Jackpot 2○○○○○●04.660.526.500đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○366500.000đ
Giải ba○○○909150.000đ