Thứ Bảy, 01/06/2019

10243141424720

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.962.077.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.576.567.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.962.077.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.576.567.700đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○435500.000đ
Giải ba○○○960650.000đ