Thứ Ba, 01/05/2018

01072023253814

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 323.711.172.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.634.574.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0323.711.172.750đ
Jackpot 2○○○○○●05.634.574.750đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○995500.000đ
Giải ba○○○2252750.000đ