Thứ Năm, 01/03/2018

04050717203809

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 323.797.375.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.644.152.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0323.797.375.200đ
Jackpot 2○○○○○●05.644.152.800đ
Giải nhất○○○○○3340.000.000đ
Giải nhì○○○○1570500.000đ
Giải ba○○○3280250.000đ