Thứ Năm, 01/02/2018

01070809394352

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 306.891.445.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.765.716.198đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.891.445.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.765.716.198đ
Giải nhất○○○○○4140.000.000đ
Giải nhì○○○○2447500.000đ
Giải ba○○○4771650.000đ