Thứ Sáu, 31/08/2018

111930363840

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.898.326.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.898.326.500đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO871300.000đ
Giải baOOO1549830.000đ