Thứ Sáu, 31/03/2017

010405112030

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.599.497.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.599.497.500đ
Giải nhấtOOOOO6210.000.000đ
Giải nhìOOOO2550300.000đ
Giải baOOO3843730.000đ