Thứ Sáu, 30/12/2016

072327293537

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.158.297.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.158.297.500đ
Giải nhấtOOOOO10110.000.000đ
Giải nhìOOOO5458300.000đ
Giải baOOO8688030.000đ