Thứ Sáu, 30/09/2016

Errorfetching:cURLerror28:Resolving

GIÁ TRỊ JACKPOT
64.193.390.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO064.193.390.500đ
Giải nhấtOOOOO1410.000.000đ
Giải nhìOOOO957300.000đ
Giải baOOO1456930.000đ