Thứ Sáu, 29/12/2017

020817202939

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
105.541.617.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO1105.541.617.500đ
Giải nhấtOOOOO10110.000.000đ
Giải nhìOOOO3651300.000đ
Giải baOOO5582230.000đ