Thứ Sáu, 29/10/2021

171922313234

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.914.830đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.914.830đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO834300.000đ
Giải baOOO1334030.000đ