Thứ Sáu, 29/09/2017

232830353742

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.386.322.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.386.322.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1166300.000đ
Giải baOOO2081130.000đ