Thứ Sáu, 29/07/2016

030813203036

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.565.346.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.565.346.500đ
Giải nhấtOOOOO510.000.000đ
Giải nhìOOOO310300.000đ
Giải baOOO517030.000đ