Thứ Sáu, 29/06/2018

061822243639

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.740.422.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.740.422.500đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO1228300.000đ
Giải baOOO1728230.000đ