Thứ Sáu, 29/01/2021

060708293539

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.357.120.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.357.120.500đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1054300.000đ
Giải baOOO1815730.000đ