Thứ Sáu, 28/12/2018

032224253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.652.572.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.652.572.000đ
Giải nhấtOOOOO2110.000.000đ
Giải nhìOOOO970300.000đ
Giải baOOO1541630.000đ