Thứ Sáu, 28/10/2016

101113141638

GIÁ TRỊ JACKPOT
42.928.404.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO042.928.404.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO3437300.000đ
Giải baOOO5665930.000đ