Thứ Tư, 28/09/2016

030617213240

GIÁ TRỊ JACKPOT
60.841.799.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO060.841.799.500đ
Giải nhấtOOOOO2610.000.000đ
Giải nhìOOOO1107300.000đ
Giải baOOO1933630.000đ