Thứ Sáu, 28/07/2017

010409263539

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.841.331.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.841.331.000đ
Giải nhấtOOOOO5010.000.000đ
Giải nhìOOOO2547300.000đ
Giải baOOO4179830.000đ