Thứ Tư, 28/06/2017

020621283940

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.045.991.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.045.991.000đ
Giải nhấtOOOOO5410.000.000đ
Giải nhìOOOO2319300.000đ
Giải baOOO3993730.000đ