Thứ Sáu, 28/04/2017

020911121523

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.392.235.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO030.392.235.000đ
Giải nhấtOOOOO12310.000.000đ
Giải nhìOOOO4317300.000đ
Giải baOOO6007330.000đ