Thứ Tư, 28/03/2018

121831343542

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.045.491.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO041.045.491.000đ
Giải nhấtOOOOO4410.000.000đ
Giải nhìOOOO1805300.000đ
Giải baOOO2977130.000đ