Thứ Sáu, 27/12/2019

020710123343

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.865.508.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO052.865.508.000đ
Giải nhấtOOOOO2610.000.000đ
Giải nhìOOOO1252300.000đ
Giải baOOO2331830.000đ