Thứ Sáu, 27/11/2020

010912133743

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.862.326.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO030.862.326.500đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO954300.000đ
Giải baOOO1644730.000đ