Thứ Sáu, 26/10/2018

021831333641

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.250.368.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.250.368.000đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO921300.000đ
Giải baOOO1546930.000đ