Thứ Tư, 26/10/2016

010816182128

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.312.328.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.312.328.000đ
Giải nhấtOOOOO10510.000.000đ
Giải nhìOOOO4120300.000đ
Giải baOOO6956330.000đ