Thứ Tư, 26/09/2018

121927394245

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.998.275.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO040.998.275.000đ
Giải nhấtOOOOO2110.000.000đ
Giải nhìOOOO1455300.000đ
Giải baOOO2311830.000đ