Thứ Sáu, 26/05/2017

060825394045

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.713.507.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.713.507.000đ
Giải nhấtOOOOO5410.000.000đ
Giải nhìOOOO1901300.000đ
Giải baOOO2965530.000đ