Thứ Sáu, 26/04/2019

010214151630

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.734.191.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.734.191.500đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO745300.000đ
Giải baOOO1259830.000đ