Thứ Sáu, 25/11/2016

030425313740

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.849.277.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO037.849.277.000đ
Giải nhấtOOOOO9510.000.000đ
Giải nhìOOOO5266300.000đ
Giải baOOO8712430.000đ