Thứ Sáu, 25/10/2019

040709223237

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.294.833.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.294.833.000đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO810300.000đ
Giải baOOO1357530.000đ