Thứ Sáu, 25/08/2017

020712274044

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.843.686.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.843.686.500đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1698300.000đ
Giải baOOO2623130.000đ