Thứ Sáu, 25/06/2021

030506232439

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.185.507.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.185.507.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO942300.000đ
Giải baOOO1664130.000đ