Thứ Sáu, 24/08/2018

032225293340

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.218.356.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.218.356.500đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO848300.000đ
Giải baOOO1407430.000đ