Thứ Tư, 24/06/2020

071718323940

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.614.719.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.614.719.000đ
Giải nhấtOOOOO710.000.000đ
Giải nhìOOOO768300.000đ
Giải baOOO1290230.000đ