Thứ Tư, 24/01/2018

050624334245

GIÁ TRỊ JACKPOT
67.844.710.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO067.844.710.500đ
Giải nhấtOOOOO7910.000.000đ
Giải nhìOOOO2971300.000đ
Giải baOOO4406730.000đ