Thứ Tư, 23/12/2020

071117313540

GIÁ TRỊ JACKPOT
73.587.193.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO073.587.193.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1647300.000đ
Giải baOOO2966630.000đ