Thứ Sáu, 23/12/2016

011724253743

GIÁ TRỊ JACKPOT
126.099.475.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO0126.099.475.000đ
Giải nhấtOOOOO16010.000.000đ
Giải nhìOOOO8884300.000đ
Giải baOOO15135830.000đ