Thứ Tư, 23/11/2016

022223242837

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.673.898.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.673.898.000đ
Giải nhấtOOOOO13710.000.000đ
Giải nhìOOOO6685300.000đ
Giải baOOO11191330.000đ