Thứ Tư, 23/09/2020

020817233041

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.907.292.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.907.292.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1057300.000đ
Giải baOOO1706030.000đ