Thứ Sáu, 23/06/2017

091021374042

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.933.472.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.933.472.500đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO1414300.000đ
Giải baOOO2344930.000đ