Thứ Sáu, 23/04/2021

131618223439

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.264.325.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.264.325.500đ
Giải nhấtOOOOO3010.000.000đ
Giải nhìOOOO1068300.000đ
Giải baOOO1818930.000đ